Počet záznamov: 1  

Vybrané aspekty konkurencieschopnosti Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska aktivít podnikateľskej sféry

  1. Lukáčová, Anna Vybrané aspekty konkurencieschopnosti Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska aktivít podnikateľskej sféry / Anna Lukáčová. -- Grafy, tab. -- Bibliogr. odkazy

    In Konkurencieschopnosť a regionálny rozvoj. -- Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2008. -- ISBN ISBN 978-80-553-0111-2. -- S. 173-197

    I. Konkurencieschopnosť a regionálny rozvoj. -- S. 173-197
    BA004
Počet záznamov: 1