Počet záznamov: 1  

Význam zahraničných investícií pre slovenskú ekonomiku

  1. Hlaváčková, Darina Význam zahraničných investícií pre slovenskú ekonomiku : diplomová práca / Darina Hlaváčková ; školiteľ: Elena Fifeková. -- Bratislava, 2011. -- 65 s.

    I. Fifeková, Elena
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1