Počet záznamov: 1  

Vplyv hospodárskej krízy na zamestnanosť a na trh práce

  1. Lebwohl, Tomáš Vplyv hospodárskej krízy na zamestnanosť a na trh práce : diplomová práca / Tomáš Lebwohl ; školiteľ: Martin Lábaj. -- Bratislava, 2011. -- 68 s.

    I. Lábaj, Martin
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1