Počet záznamov: 1  

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom práve súkromnom

  1. Šabíková, Sylvia Rozhodcovské konanie v medzinárodnom práve súkromnom : diplomová práca / Sylvia Šabíková ; školiteľ: Halina Martyniv. -- Bratislava, 2011. -- 72 s.

    I. Martyniv, Halina
    II. Fakulta medzinárodných vzťahov EU.Katedra medzinárodného práva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1