Počet záznamov: 1  

Medzinárodnoprávna ochrana základných ľudských práv

  1. Kafka, Jakub Medzinárodnoprávna ochrana základných ľudských práv : bakalárska práca / Jakub Kafka ; školiteľ: Klaudia Pyteľová. -- Bratislava, 2011. -- 50 s.

    I. Pyteľová, Klaudia
    II. Fakulta medzinárodných vzťahov EU.Katedra medzinárodného práva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1