Počet záznamov: 1  

Vplyv finančnej krízy na správanie bánk

  1. Petríková, Romana Vplyv finančnej krízy na správanie bánk : bakalárska práca / Romana Petríková ; školiteľ: Libuša Čurlejová. -- Bratislava, 2010. -- 50 s.

    I. Čurlejová, Libuša
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1