Počet záznamov: 1  

Využitie systému národných účtov pri analýze vývoja produkčnej kapacity

  1. Hečko, Igor Využitie systému národných účtov pri analýze vývoja produkčnej kapacity : bakalárska práca / Igor Hečko ; školiteľ: Pavol Vincúr. -- Bratislava, 2010. -- 43 s.

    I. Vincúr, Pavol
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1