Počet záznamov: 1  

Finančno-ekonomická analýza U. S. Steel Košice

  1. Jankajová, Beáta Finančno-ekonomická analýza U. S. Steel Košice : bakalárska práca / Beáta Jankajová ; školiteľ: Igor Petruška. -- Košice, 2011. -- 52 s.

    I. Petruška, Igor
    II. Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach.Katedra účtovníctva a financií ((Košice, Slovensko))
    BA004