Počet záznamov: 1  

Financovanie malých a stredných podnikov v Slovenskej republike

  1. Kačij, Alexander Financovanie malých a stredných podnikov v Slovenskej republike : bakalárska práca / Alexander Kačij ; školiteľ: Zuzana Neupauerová. -- Bratislava, 2011. -- 51 s.

    I. Neupauerová, Zuzana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004