Počet záznamov: 1  

Kvalita bankového manažmentu vo vzťahu k výkonnosti komerčnej banky

  1. Dutková, Katarína Kvalita bankového manažmentu vo vzťahu k výkonnosti komerčnej banky : bakalárska práca / Katarína Dutková ; školiteľ: Boris Šturc. -- Bratislava, 2011. -- 49 s.

    I. Šturc, Boris
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra bankovníctva a medzinárodných financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004