Počet záznamov: 1  

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

  1. Bublavá, Miroslava Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania : bakalárska práca / Miroslava Bublavá ; školiteľ: Hana Dlábiková. -- Bratislava, 2011. -- 44 s.

    I. Dlábiková, Hana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra poisťovníctva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004