Počet záznamov: 1  

Dopad finančnej krízy na financovanie verejného sektora v SR

  1. Jančušková, Lena Dopad finančnej krízy na financovanie verejného sektora v SR : bakalárska práca / Lena Jančušková ; školiteľ: Marcel Novák. -- Bratislava, 2011. -- 40 s.

    I. Novák, Marcel
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004