Počet záznamov: 1  

Kohézna politika a jej vplyv na konkurencieschopnosť regiónov v Slovenskej republike

  1. Janešíková, Daniela Kohézna politika a jej vplyv na konkurencieschopnosť regiónov v Slovenskej republike : bakalárska práca / Daniela Janešíková ; školiteľ: Zuzana Neupauerová. -- Bratislava, 2011. -- 52 s.

    I. Neupauerová, Zuzana
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra financií ((Bratislava, Slovensko))
    BA004