Počet záznamov: 1  

Daňové systémy a ich prepojenie na štátny rozpočet

  1. Štubňová, Eva Daňové systémy a ich prepojenie na štátny rozpočet : bakalárska práca / Eva Štubňová ; školiteľ: Michal Janok. -- Bratislava, 2011. -- 38 s.

    I. Janok, Michal
    II. Národohospodárska fakulta EU.Katedra hospodárskej politiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004