Počet záznamov: 1  

Marketingové plánovanie

  1. Pažická, Barbora Marketingové plánovanie : bakalárska práca / Barbora Pažická ; školiteľ: Zuzana Michalcová. -- Bratislava, 2011. -- 40 s.

    I. Michalcová, Zuzana
    II. Fakulta podnikového manažmentu EU.Katedra podnikovohospodárska ((Bratislava, Slovensko))
    BA004