Počet záznamov: 1  

Komparatívna analýza súvahy účtovnej jednotky (podnikateľský subjekt, finančná inštitúcia)

  1. Kalmová, Lenka Komparatívna analýza súvahy účtovnej jednotky (podnikateľský subjekt, finančná inštitúcia) : diplomová práca / Lenka Kalmová ; školiteľ: Renáta Szászová. -- Bratislava, 2011. -- 81 s.

    I. Szászová, Renáta
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004