Počet záznamov: 1  

Business Intelligence v prostredí Microsoft SQL Server

  1. Šivec, Marek Business Intelligence v prostredí Microsoft SQL Server : diplomová práca / Marek Šivec ; školiteľ: Gabriela Kristová. -- Bratislava, 2011. -- 63 s.

    I. Kristová, Gabriela
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004