Počet záznamov: 1  

Evolučné štúdium spolupráce rôznych sociálno-ekonomických skupín s využitím teórie hier

  1. Krekáč, Matej Evolučné štúdium spolupráce rôznych sociálno-ekonomických skupín s využitím teórie hier : bakalárska práca / Matej Krekáč ; školiteľ: Ľubomír Turňa. -- Bratislava, 2011. -- 50 s.

    I. Turňa, Ľubomír
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004