Počet záznamov: 1  

Forfaiting, faktoring a iné formy financovania

  1. Paštrnáková, Janka Forfaiting, faktoring a iné formy financovania : bakalárska práca / Janka Paštrnáková ; školiteľ: Ján Gogola. -- Bratislava, 2011. -- 40 s.

    I. Gogola, Ján
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra matematiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004