Počet záznamov: 1  

Všeobecne uznávané účtovné zásady a princípy v právnej úprave účtovníctva

  1. Némethová, Mária Všeobecne uznávané účtovné zásady a princípy v právnej úprave účtovníctva : bakalárska práca / Mária Némethová ; školiteľ: Andrej Babej. -- Bratislava, 2011. -- 51 s.

    I. Babej, Andrej
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra účtovníctva a audítorstva ((Bratislava, Slovensko))
    BA004