Počet záznamov: 1  

Vznik a vývoj lineárneho programovania ako vednej disciplíny

  1. Porvaz, Viktor Vznik a vývoj lineárneho programovania ako vednej disciplíny : bakalárska práca / Viktor Porvaz ; školiteľ: Zuzana Škerlíková. -- Bratislava, 2011. -- 41 s.

    I. Škerlíková, Zuzana
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra operačného výskumu a ekonometrie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004