Počet záznamov: 1  

Tvorba databázovej aplikácie v prostredí Oracle

  1. Cagan, Peter Tvorba databázovej aplikácie v prostredí Oracle : bakalárska práca / Peter Cagan ; školiteľ: Peter Škurla. -- Bratislava, 2011. -- 39 s.

    I. Škurla, Peter
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra aplikovanej informatiky ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1