Počet záznamov: 1  

Monopol a monopolistická konkurencia

  1. Kozáková, Jana Monopol a monopolistická konkurencia : bakalárska práca / Jana Kozáková ; školiteľ: Andrea Furková. -- Bratislava, 2011. -- 45 s.

    I. Furková, Andrea
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra operačného výskumu a ekonometrie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004