Počet záznamov: 1  

Úskalia a riziká pri prechode IT infraštruktúry na cloud computing

 1. Lipianska, Júlia Úskalia a riziká pri prechode IT infraštruktúry na cloud computing = Hazard and risks of implementation IT infrastructure for cloud computing / Júlia Lipianska, Peter Červenka. -- VEGA 1/0047/11 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Rozmach nového typu poskytovania služieb prostredníctvom cloud computingu. Nevyhnutné atribúty pre naše dáta v cloude. Racionálny prechod na cloud. Dobré rady pre prechod na cloud.

  In Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [105 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3256-3. -- S. 12-15

  I. Červenka, Peter
  II. Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. -- S. 12-15

  681.3
  BA004