Počet záznamov: 1  

The World of economy and finance after trhe crisis

  1. Kislingerová, Eva The World of economy and finance after trhe crisis / Eva Kislingerová. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Analýza strategických rozhodnutí firiem, ktoré mohli počas krízy významne ovplyvniť ich reštrukturalizáciu. Prognózy a závery ohľadom vývoja a priebehu hospodárskej krízy. Rozpory medzi potrebami svetovej ekonomiky a realitou.

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 40, č. 2 (2011), s. 213-228

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 40, č. 2 (2011), s. 213-228

    336.1/.5
    BA004