Počet záznamov: 1  

[Didaktika administratívy a korešpondencie]

  1. Velichová, Ľudmila [Didaktika administratívy a korešpondencie] / Ľudmila Velichová. -- Recenzia na vysokoškolské skriptá, ktoré predstavujú základnú literatúru pre študentov rozširujúceho pedagogického štúdia. Zároveň slúžia ako metodická pomôcka pre všetkých učiteľov, ktorý predmet ADK vyučujú. - Recenzia na: Didaktika administratívy a korešpondencie / Kuláková, Mária ; Velichová, Ľudmila. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- 125 s. [7,153 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3138-2

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 40, č. 2 (2011), s. 297-298

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 40, č. 2 (2011), s. 297-298

    37
    BA004