Počet záznamov: 1  

Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity

  1. Puchá, Nikoleta Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity / Nikoleta Puchá. -- Graf, obr. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Faktoring ako forma financovania, ktorá rieši problém s požadovanou likviditou. Alternatíva bankových produktov v oblasti financovania podnikateľskej činnosti. Popis tuzemského bezregresného faktoringu v súvislosti s vymáhateľnosťou práva v Slovenskej republike.

    In Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. -- Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2011. -- ISSN 1337-0839. -- Roč. 5, č. 1 (2011), s. 41-43

    I. Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. -- Roč. 5, č. 1 (2011), s. 41-43

    658
    BA004