Počet záznamov: 1  

Finančná gramotnosť na základných a stredných školách

  1. Orbánová, Darina Finančná gramotnosť na základných a stredných školách / Darina Orbánová. -- Tab. -- KEGA 121-026EU-4/2010 - Res. slov. Bibliogr. odkazy - Riešenie projektu KEGA, Katedry pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, s názvom "Finančná gramotnosť na základných a stredných školách". Aktivity, ktorými členovia riešiteľského kolektívu napĺňajú jednotlivé ciele projektu v časovom horizonte rokov 2010 a 2011.

    In Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. -- Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-3249-5. -- S. [1-7]

    I. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 3. októbra 2011. -- S. [1-7]

    378
    BA004