Počet záznamov: 1  

Outsourcing - ako je na tom Slovensko?

  1. Badáňová, Lucia Outsourcing - ako je na tom Slovensko? = Outsourcing - how is it in Slovakia? / Lucia Badáňová. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Outsourcing v globálnom prostredí. Etablovanie dcérskych firiem nadnárodných spoločností na Slovensku. Atraktivita Slovenska pre zahraničné firmy. Outsourcing na Slovensku. Výsledky výskumu.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. -- [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. -- CD-ROM [1440 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3253-2. -- S. [1-5]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. -- S. [1-5]

    65.012
    BA004