Počet záznamov: 1  

Nákladový controlling a jeho využitie v systéme manažérstva kvality

  1. Teplická, Katarína Nákladový controlling a jeho využitie v systéme manažérstva kvality / Katarína Teplická. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Riadenie nákladov v podnikoch. Zavedenie nákladového controllingu ako nástroja pre efektívne rozhodovanie, plánovanie a riadenie nákladov. Podstata a podnikové ciele nákladového controllingu v systéme manažérstva kvality.

    In Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen. -- Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-228-2284-8. -- S. 225-232

    I. Ekonomika a manažment podnikov 2011 : [zborník] z medzinárodnej vedeckej konferencie : 4. - 5. októbra 2011, Zvolen. -- S. 225-232

    657.47
    BA004