Počet záznamov: 1  

Analýza portfólia produktov spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o.

  1. Lajtmanová, Eva Analýza portfólia produktov spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. : bakalárska práca / Eva Lajtmanová ; školiteľ: Rastislav Strhan. -- Bratislava, 2009. -- 45 s.

    I. Strhan, Rastislav
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru ((Bratislava, Slovensko))
    BA004