Počet záznamov: 1  

Idustrial development of Kazakhstan between years 2010-2014 and cooperation with Slovakia

  1. Kozhabayeva, Aisulu Idustrial development of Kazakhstan between years 2010-2014 and cooperation with Slovakia / Aisulu Kozhabayeva. -- Tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Stav bilaterálnych vzťahov Kazachstanu a Slovenskej republiky. Dynamika obchodno-ekonomickej a investičnej spolupráce. Národný program priemyselného a inovačného rozvoja Kazachstanu pre roky 2010-2014. Možnosti spolupráce medzi Kazachstanom a Slovenskom v rámci priemyselného programu.

    In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. -- Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [718 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3265-5. -- S. 336-347

    I. EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. -- S. 336-347

    339.92
    BA004