Počet záznamov: 1  

Current trends in innovation activities in the European Union

 1. Puškárová, Paula Current trends in innovation activities in the European Union / Paula Puškárová, Ľubomír Billý. -- Grafy, sch. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Teoretické pozadie skúmania inovačnej aktivity, inovačného procesu a inovačnej politiky. Klasterizácia inovačných aktivít v Európskej únii. Konvergencia výdavkov na inovácie v EÚ. Konvergencia inovačných výnosov v EÚ.

  In EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. -- Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [718 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3265-5. -- S. 438-448

  I. Billý, Ľubomír
  II. EDAMBA 2011 : proceedings of international scientific conference for doctoral students and young researchers : 29th-30th September, 2011 Bratislava. -- S. 438-448

  001.894/.895
  BA004