Počet záznamov: 1  

Jak se hodnotí penzijní fondy ve světě?

  1. Kotěšovcová, Jana Jak se hodnotí penzijní fondy ve světě? = How we can evaluate the pension funds in the world? / Jana Kotěšovcová. -- Grafy, tab. -- Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy - Zhodnotenie výnosnosti penzijných fondov v 23 krajinách sveta v členení na krajiny Latinskej a Severnej Ameriky, štáty strednej, východnej a západnej Európy a oblasť Ázie a Pacifiku. Prehľad a analýza dát zhromaždených OECD o celkovom zhodnotení penzijných systémov.

    In Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011. -- Poprad : Výskumný ústav ekonomiky a manažmentu, 2011. -- CD-ROM [344 s.] : grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-970458-3-8. -- S. 183-194

    I. Výkonnosť organizácie : prístupy k zvyšovaniu výkonnosti organizácie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry 2011. -- S. 183-194

    369
    BA004