Počet záznamov: 1  

Pohľady na fair value

  1. Kadlečík, Kristián Pohľady na fair value = Look at fair value / Kristián Kadlečík. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Oceňovanie ako jeden z najdôležitejších činiteľov pôsobiacich na objektívne vyjadrenie položiek finančného výkazníctva. Fair value definovaná podľa IFRS. Definícia fair value podľa US GAAP. Opodstatnenosť fair value. Aplikácia fair value na príklade.

    In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. -- [Bratislava] : [Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave], [2011]. -- CD-ROM [1440 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3253-2. -- S. [1-6]

    I. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2011 : recenzovaný zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : 29. 9. 2011 FPM EU v Bratislave. -- S. [1-6]

    657.9
    BA004