Počet záznamov: 1  

[Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu]

  1. Miklošík, Andrej [Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu] / Andrej Miklošík. -- Recenzia na monografiu, ktorá vznikla na pôde Katedry marketingu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ako výstup riešeného projektu VEGA č. 1/251/08 Skúmanie faktorov a determinantov európskeho podnikateľského prostredia a marketingové stratégie pre slovenské podniky na jednotnom trhu EÚ s podporou špecifického marketingového inštrumentárria. - Recenzia na: Marketingové prostredie jednotného európskeho trhu / Čihovská, Viera ; Lipianska, Júlia ; Kita, Jaroslav. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. -- 271 s. [15,374 AH] : diagr., grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-2940-2

    In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. -- ISSN 1337-7493. -- Roč. 4, č. 14 (2011), s. 321-323

    I. Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 4, č. 14 (2011), s. 321-323

    339.138
    BA004