Počet záznamov: 1  

[Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku]

  1. Oreský, Milan [Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku] / Milan Oreský. -- Recenzia na publikáciu v ktorej autor syntetizuje a rozvíja svoje predchádzajúce odborné práce a monografie z oblasti obchodných činností vo výrobnej sfére. - Recenzia na: Nákup a predaj: základné obchodné funkcie výrobného podniku. -- Bratislava : Iura Edition, 2010. -- 208 s.

    In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2011. -- ISSN 1337-7493. -- Roč. 4, č. 14 (2011), s. 324-326

    I. Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 4, č. 14 (2011), s. 324-326

    339.138
    BA004