Počet záznamov: 1  

Použitie simulačnej optimalizácie na výrobnú linku

  1. Lehocký, Juraj Použitie simulačnej optimalizácie na výrobnú linku : diplomová práca / Juraj Lehocký ; školiteľ: Juraj Pekár. -- Bratislava, 2011. -- 66 s.

    I. Pekár, Juraj
    II. Fakulta hospodárskej informatiky EU.Katedra operačného výskumu a ekonometrie ((Bratislava, Slovensko))
    BA004