Počet záznamov: 1  

Forward na úrokovú sadzbu

  1. Markovič, Peter Forward na úrokovú sadzbu / Peter Markovič. -- Tab. -- Základná filozofia štyroch skupín derivátov – forwardy, futurity, opcie a swapy. Ich účtovné zachytenie a prípadné problémy, ktoré môžu vznikať počas ich životnosti. Ilustračné príklady.

    In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Bratislava : IURA EDITION, 2011. -- ISSN 1335-7034. -- Roč. 16, č. 10 (2011), s. 34-38

    I. Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. -- Roč. 16, č. 10 (2011), s. 34-38

    336.76
    BA004