Počet záznamov: 1  

Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy

 1. Tomová, Anna Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy / Anna Tomová, Simona Mandáková. -- Mp., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Liberalizačné a deregulačné opatrenia v leteckej doprave, ktoré priniesli zmenu vo vlastníctve a riadení letísk. Deregulácia činností pozemnej obsluhy v dôsledku Smernice 96/67/EC znamenala, že trhy služieb pozemnej obsluhy sa stali priepustnejšími pre pôsobenie handlerov s transnacionálnym charakterom.

  In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. -- [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. -- CD-ROM [654 s.]. -- ISSN 1336-5878. -- S. [1-5]

  I. Mandáková, Simona
  II. Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. -- S. [1-5]

  656.7
  BA004