Počet záznamov: 1  

Education as a precondition for workforce flexibility in the European market area

  1. Martincová, Marta Education as a precondition for workforce flexibility in the European market area / Marta Martincová. -- Tab. -- VEGA 1/4653/07 - Bibliogr. odkazy - Vzdelávanie ako prevencia nezamestnanosti. Úloha pracovnej sily na trhu práce vzhľadom na vzdelávanie. Nezamestnanosť absolventov univerzít podľa študijných odborov v Slovenskej republike.

    In Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej : międzynarodowa konferecja naukowa, 21-22 maja 2009, Kraków. -- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011. -- ISBN ISBN 978-83-7252-531-4. -- S. 204-211

    I. Kontrowersje wokół akcesji Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej : międzynarodowa konferecja naukowa, 21-22 maja 2009, Kraków. -- S. 204-211

    331.5
    BA004
Počet záznamov: 1