Počet záznamov: 1  

Diplomové práce ocenené Vontobelovou cenou

  1. Lacková, Alica Diplomové práce ocenené Vontobelovou cenou / Alica Lacková

    In Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2000. -- Roč. 5, č. 4 (Január 2001), s. 19

    I. Ekonóm : informačný spravodajca Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 5, č. 4 (Január 2001), s. 19
    BA004