Počet záznamov: 1  

Globalization - transformation and current effects

  1. Neumann, Pavel Globalization - transformation and current effects / Pavel Neumann. -- Res. angl., Bibliogr. odkazy - Globalizácia ako kľúčový faktor vývoja svetovej ekonomiky. Vývojové fázy globalizácie. Faktory a dôsledky globalizácie. Rozvojové krajiny, vyspelé krajiny a globalizácia. Ekonomická liberalizácia.

    In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. -- ISSN 1337-7493. -- Roč. 3, č. 11 (2010), s. 396-406

    I. Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 3, č. 11 (2010), s. 396-406

    338.1
    BA004