Počet záznamov: 1  

Situácia na európskom trhu práce a vybrané kľúčové ukazovatele

  1. Prelovský, Ivan Situácia na európskom trhu práce a vybrané kľúčové ukazovatele / Ivan Prelovský. -- Grafy, tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Pohľad na situáciu trhu práce v EÚ-27. Kľúčové ukazovatele. Vývoj miery nezamestnanosti za 5 rokov. Miera nezamestnanosti mladých ľudí.

    In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2011. -- ISSN 1336-7420. -- Roč. 7, č. 5 (2011), s. 139-144

    I. Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. -- Roč. 7, č. 5 (2011), s. 139-144

    331.5
    BA004