Počet záznamov: 1  

Ekonomický Vývoj Žilinského samosprávneho kraja v čase hospodárskej krízy

 1. Ondrušek, Miloš Ekonomický Vývoj Žilinského samosprávneho kraja v čase hospodárskej krízy / Miloš Ondrušek, Júlia Štoberová. -- Grafy. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Charakteristika Žilinského kraja. Vybrané makroekonomické ukazovatele Žilinského samosprávneho kraja, ich vývoj v čase pred a počas hospodárskej krízy.

  In Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina : časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizika, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. -- Bratislava : Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2011. -- ISSN 1336-0019. -- Roč. 10, č. 2 (2011), s. 21-27

  I. Štoberová, Júlia
  II. Krízový manažment : vedecko-odborný časopis Fakulty špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline = scientific-technical magazine of Faculty of special engineering at University of Žilina in Žilina časopis pre pracovníkov zaoberajúcich sa otázkami bezpečnosti, rizika, krízovým manažmentom a krízovým plánovaním. -- Roč. 10, č. 2 (2011), s. 21-27

  338.1
  BA004