Počet záznamov: 1  

Product placement ako nový trend v marketingovej komunikácii v európskych krajinách

  1. Nemečková, Soňa Product placement ako nový trend v marketingovej komunikácii v európskych krajinách = Product placement such as new aproach in marketing communication in European countries / Soňa Nemečková. -- Obr., tab. -- VEGA 1/0385/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Umiestňovanie produktov (product placement) a jeho postupné uzákoňovanie v európskych krajinách. Transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/65/ES. Product placement na Slovensku. Staro-nová forma marketingovej komunikácie.

    In Marketingové stratégie podnikov v súčasnom podnikateľskom prostredí : [zborník vedeckých prác]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- 123 s. : grafy, tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3284-6. -- S. 74-88

    I. Marketingové stratégie podnikov v súčasnom podnikateľskom prostredí : [zborník vedeckých prác]. -- S. 74-88

    339.138
    BA004