Počet záznamov: 1  

Vývoj vzťahu komoditných a akciových trhov v období finančnej krízy

  1. Árendáš, Peter Vývoj vzťahu komoditných a akciových trhov v období finančnej krízy / Peter Arendáš. -- Grafy. -- VEGA 306 (2011-2013) - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Komoditné aj akciové trhy majú tendenciu vyvíjať sa cyklicky, pričom z dlhodobého hľadiska platí, že sa zvyknú hýbať opačným smerom. V poslednom desaťročí sme svedkami porušenia tohto trendu, pričom najzreteľnejšie prejavy nastali v rokoch poznačených globálnou finančnou krízou. Indexy RICI a S&P 500.

    In Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize : sborník z 5. mezinárodní vědecké konference, Praha, 1.-2. června 2011. -- Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2011. -- ISBN ISBN 978-80-7408-050-0. -- S. 1-8

    I. Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize : sborník z 5. mezinárodní vědecké konference, Praha, 1.-2. června 2011. -- S. 1-8

    339.13
    BA004