Počet záznamov: 1  

Practical methodology for modelling the migration and radiological impact of radionuclides on the biosphere

 1. Prítrský, Jozef Practical methodology for modelling the migration and radiological impact of radionuclides on the biosphere / Jozef Prítrský, Slávka Prváková. -- Graf, sch., tab., vzorce. -- VEGA 1/0685/09 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Možnosť kontaminácie prostredia rádioaktívnymi nuklidmi. Človek môže byť vystavený negatívnemu pôsobeniu rádioaktívnych nuklidov. Potreba neustáleho sledovania pohybu rádionuklidov v ekosystéme. Popis biosferických procesov. Matematický model.

  In Applied natural sciences 2011 : proceedings from international conference, Papiernička - Častá, October 5-7, 2011. -- Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. -- ISBN ISBN 978-80-8105-266-8. -- S. 296-300

  I. Prváková, Slávka
  II. Applied natural sciences 2011 : proceedings from international conference, Papiernička - Častá, October 5-7, 2011. -- S. 296-300

  502/504
  BA004