Počet záznamov: 1  

Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie

 1. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie. Medzinárodná vedecká konferencia (10.11.2011 : Bratislava, Slovensko) Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. -- Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. -- CD-ROM [574 s.]. -- Bibliogr. odkazy. Resumé. -- ISBN 978-80-970802-1-1

  I. Tokárová, Mária
  II. Hamalová, Marta
  III. Strážovská, Helena
  IV. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ((Bratislava, Slovensko))

  338.1
  BA004