Počet záznamov: 1  

Význam prechodného obdobia v zákone o Štátnej službe č. 312/2001 Z.z.

  1. Gecelovský, Vladimír Význam prechodného obdobia v zákone o Štátnej službe č. 312/2001 Z.z. / Vladimír Gecelovský. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Zhodnotenie významu prechodného obdobia pri implementácie zákona o štátnej službe na Slovensku. Jeho význam spočíva v tom , že v prechodnom období sa riešili zložité personálne otázky prechodu zamestnancov štátnej správy do štátnozamestnaneckých vzťahov. Zákon o štátnej službe bol prvý zákon o štátnych zamestnancoch v novodobej histórii a založil nový základ demokratického fungovanie štátnej služby na Slovensku.

    In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. -- Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2011. -- ISSN 1336-3727. -- Roč. 9, č. 1 (2011), s. 38-44

    I. Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. -- Roč. 9, č. 1 (2011), s. 38-44

    342
    BA004